Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để yêu cầu thêm một địa điểm hoặc doanh nghiệp vào TripAdvisor?

Chúng tôi luôn mong muốn được thêm các hồ sơ mới trên TripAdvisor! Vì vậy, nếu quý vị không tìm thấy nhà hàng, điểm du lịch, nhà nghỉ hoặc hãng hàng không mà mình đang tìm kiếm, hãy cho chúng tôi biết thêm về đối tượng đó.

Trước khi gửi yêu cầu, hãy đảm bảo rằng địa điểm hoặc doanh nghiệp mà quý vị muốn niêm yết đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi:

Nếu đối tượng này đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi, hãy gửi yêu cầu của quý vị theo một trong các cách sau:

 

Bài viết này có hữu ích không?