Trung tâm trợ giúp

Ai có thể yêu cầu hồ sơ?

Đại diện chính thức của một doanh nghiệp có thể yêu cầu hoặc thay đổi hồ sơ trên TripAdvisor. Khách du lịch cũng có thể khởi tạo hồ sơ cho doanh nghiệp chưa được niêm yết để họ có thể đánh giá doanh nghiệp đó.

Chúng tôi cho phép một hồ sơ cho mỗi cơ sở kinh doanh đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sau:

 

Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk