Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc niêm yết Hoạt động giải trí

Yêu cầu cơ bản

Hoạt động giải trí trên TripAdvisor phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Điểm du lịch/Điểm ưa thích (POI) cố định là địa điểm cố định trong tự nhiên hoặc địa điểm nhân tạo mà khách du lịch có thể ghé thăm. Điểm du lịch/Điểm ưa thích cố định phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

  • Phải có tên chính thức và địa chỉ cố định
  • Phải mở cửa và phục vụ công chúng
  • Phải mở cửa hoạt động ít nhất 12 tuần liên tiếp trong năm

Ngoại lệ: Chương trình biểu diễn phải hoạt động tại một địa điểm ít nhất 24 tuần liên tiếp trong năm. Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: cửa hàng, bảo tàng, khu vực thiên nhiên, tượng và hơn thế nữa. Để đăng ký là Điểm du lịch/Điểm ưa thích cố định, hãy vào đây: https://www.tripadvisor.com.vn/GetListedNew.

Các nhà cung cấp có thể là công ty điều hành du lịch, nhà tổ chức, đại lý, cá nhân hoặc doanh nghiệp điều hành chuyến tham quan, hoạt động, lớp học, chuyến du ngoạn và trải nghiệm cho khách du lịch. Để đăng ký là nhà cung cấp, hãy vào đây: https://supplier.viator.com/sign-up-info. Các sản phẩm được niêm yết phải đáp ứng Nguyên tắc về sản phẩm TripAdvisor Experiences.

Hạn chế

Các hoạt động sau đây KHÔNG đủ điều kiện được niêm yết là Hoạt động giải trí:

  • Thành phố, thị trấn hoặc sân bay
  • Sự kiện, lễ hội hoặc các hoạt động giải trí ngắn hạn khác do người dùng gửi
    • Lưu ý: Một số sự kiện được niêm yết trên TripAdvisor, nhưng chúng là do ban biên tập lựa chọn.
  • Các doanh nghiệp hoặc câu lạc bộ yêu cầu phải nộp đơn đăng ký hoặc gia nhập làm thành viên để tham gia/sử dụng các tiện nghi
  • Cửa hàng theo chuỗi (trừ các địa điểm hàng đầu)
Bài viết này có hữu ích không?