Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc niêm yết Hoạt động giải trí

Yêu cầu cơ bản

Hoạt động giải trí trên TripAdvisor phải đáp ứng các tiêu chí sau.

Các điểm du lịch cố định:

 • Phải thu hút khách du lịch
 • Phải dành cho gia đình
 • Phải tuân theo chính sách động vật
 • của chúng tôi
 • Phải có tên chính thức và một địa chỉ cố định
 • Phải mở cửa và phục vụ công chúng thường xuyên
 • Phải mở cửa hoạt động ít nhất 12 tuần liên tiếp trong năm
  • Ngoại lệ: Chương trình biểu diễn phải hoạt động tại một địa điểm ít nhất 24 tuần liên tiếp trong năm
 • Phải đang mở cửa hoặc nhận đặt chỗ cho ngày mở cửa trong tương lai

Chuyến tham quan, chuyến đi chơi biển và các lớp học:

 • Phải thu hút khách du lịch
 • Phải dành cho gia đình
 • Phải tuân theo chính sách động vật
 • của chúng tôi
 • Phải có tên chính thức và số điện thoại hoặc email công khai
 • Phải là một công ty du lịch, không phải là một chuyến tham quan riêng lẻ
 • Phải hoạt động ít nhất 12 tuần liên tiếp trong năm
 • Phải có trang web chính thức cung cấp một hành trình mẫu, bao gồm:
  • thời gian tham quan
  • mô tả về những hoạt động có trong chuyến tham quan
  • tên thành phố khởi hành của chuyến tham quan
 • Nếu cung cấp lớp học, phải cung cấp các lớp học trong một ngày
 • Xem Nguyên tắc niêm yết chuyến tham quan để biết thêm

Hạn chế

Các hoạt động sau đây KHÔNG đủ điều kiện được niêm yết là Hoạt động giải trí:

 • Lớp học, hội thảo, khóa học hoặc dịch vụ diễn ra trong nhiều ngày
 • Các doanh nghiệp vi phạm tiêu chí dành cho gia đình của chúng tôi
 • Các doanh nghiệp vi phạm chính sách động vật
 • của chúng tôi
 • Thành phố, thị trấn hoặc sân bay
 • Sự kiện, lễ hội hoặc các hoạt động giải trí ngắn hạn khác do người dùng gửi
  • Lưu ý: Một số sự kiện được niêm yết trên TripAdvisor, nhưng chúng là do ban biên tập lựa chọn.
 • Các đại lý du lịch (trừ khi họ đáp ứng nguyên tắc cụ thể của chúng tôi) hoặc các nhà bán lẻ hoạt động hoặc dịch vụ khác
 • Các công ty bán vé
 • Các doanh nghiệp hoặc hoạt động dựa trên internet/thiết bị di động
  • Nền tảng đặt chỗ/đặt trước, nhà bán lẻ trực tuyến, v.v.
  • Các ứng dụng di động, chuyến tham quan tự hướng dẫn, v.v.
 • Các doanh nghiệp hoặc câu lạc bộ yêu cầu phải nộp đơn xin hoặc gia nhập làm thành viên để tham gia/sử dụng các tiện nghi
 • Cửa hàng theo chuỗi (trừ địa điểm hàng đầu)
 • Dịch vụ cho thuê xe, cho thuê thiết bị điện tử hoặc cho thuê đồ dùng cá nhân
 • Công ty tổ chức sự kiện: Công ty tổ chức đám cưới, dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhiếp ảnh gia, nhà tổ chức sự kiện, v.v.

Danh mục hoạt động giải trí

Hoạt động giải trí hiển thị trong các danh mục loại hình điểm du lịch khác nhau.

Xem danh mục Hoạt động giải trí để biết mô tả chi tiết về các hoạt động đủ điều kiện được niêm yết và hoạt động không đủ điều kiện.

Bài viết này có hữu ích không?