Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc niêm yết ở tab Cơ sở lưu trú đặc biệt

Để được niêm yết trong danh mục Cơ sở lưu trú đặc biệt, một nhà nghỉ phải đáp ứng Nguyên tắc niêm yết nhà nghỉ của chúng tôi.

Mọi nhà nghỉ phục vụ phòng dùng chung (kiểu phòng tập thể) sẽ được coi là nhà trọ và sẽ được niêm yết trong danh mục Cơ sở lưu trú đặc biệt.

Những nhà nghỉ theo

sở thích đặc biệt sẽ được niêm yết trong danh mục Cơ sở lưu trú đặc biệt.

Bài viết này có hữu ích không?