Trung tâm trợ giúp

Khi nào đánh giá của tôi sẽ được đăng?

Thông thường mất khoảng 24-48 giờ để các đánh giá hiển thị trên trang web của chúng tôi. Việc này có thể mất nhiều ngày nếu đánh giá của bạn yêu cầu các biên tập viên xem xét kỹ hơn. Việc này có thể xảy ra nếu bạn đính kèm lượng lớn ảnh vào đánh giá, vi phạm hoặc phá vỡ nguyên tắc đánh giá của chúng tôi.

Sau khi gửi đánh giá, bạn sẽ thấy tiêu đề đánh giá trên trang Đánh giá trong hồ sơ của bạn và đánh giá sẽ được đánh dấu là đang chờ. Khi đánh giá được đăng, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do nếu không thể đăng đánh giá của bạn. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi cũng sẽ gửi email yêu cầu bạn xác minh đánh giá trước khi chúng tôi đăng đánh giá đó và bạn phải nhấp vào liên kết trong email xác minh để hoàn tất quy trình này.

Xin lưu ý: Các đánh giá Nhà nghỉ cho thuê trải qua việc xác minh bổ sung nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để được đăng.

Bài viết này có hữu ích không?