Trung tâm trợ giúp

Điều gì làm nên một đánh giá trực tiếp của khách du lịch?

Chúng tôi chấp nhận các đánh giá nêu chi tiết những trải nghiệm trực tiếp với tiện nghi hoặc dịch vụ của một cơ sở. Thảo luận chung không nêu chi tiết về một trải nghiệm thực tế sẽ không được đăng. Ngoài ra:

 • Không có thông tin gián tiếp hoặc lời đồn (thông tin không được xác minh, tin đồn hoặc trích dẫn từ các nguồn khác hoặc ý kiến/trải nghiệm được người khác kể lại).
 • Không đánh giá nào được viết bởi chủ sở hữu, ban quản lý hoặc đại diện khác của hãng hàng không, cơ sở kinh doanh hoặc chuỗi sở hữu cơ sở kinh doanh; bao gồm cả nhân viên cũ, người tình nguyện hoặc bất kỳ ai có liên kết/liên quan với nhân viên của hãng hàng không, cơ sở kinh doanh hoặc chuỗi cơ sở kinh doanh được nói đến.
 • Không có đánh giá do nhà cung cấp làm việc cho hãng hàng không, cơ sở kinh doanh hoặc chuỗi cơ sở kinh doanh viết.
  Các cá nhân có quan hệ liên kết với cơ sở kinh doanh không được đánh giá các cơ sở kinh doanh cùng loại khác (nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch) trong cùng một thành phố hoặc thị trấn hoặc trong phạm vi 10 dặm tính từ cơ sở kinh doanh đó.
 • Các cá nhân có quan hệ liên kết với hãng hàng không, cơ sở kinh doanh hoặc chuỗi cơ sở kinh doanh (như nhân viên) không được đánh giá đối thủ cạnh tranh.
 • Không được xếp hạng hoặc nhận xét về các khía cạnh của doanh nghiệp hoặc hãng hàng không mà bạn không trải nghiệm. Ví dụ:
  • Bạn có thể viết đánh giá về trải nghiệm với quầy tiếp tân của khách sạn nếu khi đó bạn chọn không lưu trú qua đêm, nhưng bạn không được xếp hạng chất lượng giấc ngủ.
  • Nếu đã có trải nghiệm làm thủ tục tại sân bay với một hãng hàng không ngay cả khi bạn không tham gia chuyến bay, bạn có thể gửi đánh giá nhưng không thể xếp hạng trải nghiệm trong chuyến bay.
  • Rất tiếc, chúng tôi không thể chấp nhận đánh giá về trải nghiệm với nhà nghỉ cho thuê xảy ra trong quá trình đặt phòng hoặc trước khi đến cơ sở kinh doanh đó.
 • Một đánh giá về hãng hàng không phải nêu chi tiết chân thực một trải nghiệm với hãng hàng không mà không phải chương trình khách bay thường xuyên hoặc các sản phẩm không thuộc chuyến bay có thể đã được kết hợp với một chuyến bay như khách sạn, chuyến tham quan hoặc việc di chuyển.

 

Bài viết này có hữu ích không?