Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để xóa đánh giá hoặc xếp hạng của tôi?

Nếu bạn muốn chúng tôi xóa một trong các đánh giá của mình, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi và chúng tôi rất sẵn sàng xóa đánh giá đó.

Nếu bạn muốn xóa một trong các xếp hạng của mình, liên hệ với chúng tôi, chọn ""Xóa xếp hạng của tôi"" từ menu thả xuống và thực hiện theo hướng dẫn.

 

Bài viết này có hữu ích không?