Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để xóa đánh giá hoặc xếp hạng của tôi?

Để xóa đánh giá của quý vị:

  • Truy cập hồ sơ.
  • Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên cùng bên phải của ô đánh giá.
  • Chọn “Xóa” và xác nhận yêu cầu của quý vị bằng cách nhấp vào “Xóamột lần nữa.

Quý vị sẽ nhận được email xác nhận đánh giá đã bị xóa.

Nếu quý vị muốn xóa một trong các xếp hạng, hãy nhấp vào đây và làm theo hướng dẫn.

Bài viết này có hữu ích không?