Trung tâm trợ giúp

Đánh giá là gì?

Đánh giá là sự mô tả bằng văn bản về trải nghiệm du lịch của bạn mà bạn gửi đến trang web của chúng tôi để chia sẻ với các khách du lịch khác. Bạn có thể đánh giá bất kỳ nhà nghỉ, hãng hàng không, nhà hàng hoặc điểm du lịch nào được niêm yết trên TripAdvisor. Một vài điểm cần lưu ý:

  • Chúng tôi khuyến khích bạn đánh giá thẳng thắn và chân thực về trải nghiệm của mình miễn là tuân thủ nguyên tắc đánh giá của chúng tôi.
  • Các đánh giá không được đăng ngay - chúng được phê duyệt trong vòng 24-48 sau khi bạn gửi đánh giá miễn là chúng đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi. Quy trình này có thể kéo dài hơn nếu đánh giá của bạn được gắn cờ để xem xét kỹ hơn.
  • Việc viết đánh giá là miễn phí - nhưng chúng tôi cũng không thanh toán cho bạn.
  • Các đánh giá sẽ không hết hạn và trong hầu hết các trường hợp, chúng nằm trên trang web của chúng tôi vô thời hạn. Đôi khi, đánh giá có thể bị xóa theo yêu cầu của người đánh giá hoặc trong một số ít trường hợp nó bị phát hiện là vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Bạn cũng có thể báo cáo đánh giá không phù hợp.

 

Bài viết này có hữu ích không?