Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để viết đánh giá?

Đăng đánh giá trên TripAdvisor rất dễ dàng! Quý vị có thể thực hiện theo một vài cách khác nhau:

  • Từ trang hồ sơ, hãy cuộn xuống mục Đánh giá và nhấp vào nút “Viết đánh giá”.
  • Từ trang chủ của chúng tôi hoặc trang hồ sơ của quý vị, chọn “Viết đánh giá” ở bên trái. Sử dụng định dạng [Place name] [Location] để có kết quả tốt nhất. Nếu quý vị không tìm thấy địa điểm mình đang tìm kiếm, hãy nhấp vào cửa sổ bật lên “Thêm hồ sơ” để yêu cầu hồ sơ mới và làm theo hướng dẫn.
    Để biết các mẹo về việc viết đánh giá hữu ích, hãy nhấp vào ĐÂY.

Mặc dù đánh giá của quý vị sẽ ngay lập tức xuất hiện trong trang hồ sơ nhưng có thể sẽ mất vài ngày làm việc để xử lý đánh giá. Nếu việc này kéo dài hơn 48 giờ, hãy xem lý do tại sao một số đánh giá lại mất nhiều thời gian hơn để đăng.

Bài viết này có hữu ích không?