Trung tâm trợ giúp

Tần suất tôi có thể viết đánh giá như thế nào?

Bạn có thể viết một đánh giá về bất kỳ nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch nào cho mỗi lần đến thăm. Thành viên có thể gửi đánh giá tiếp theo cho những lần đến thăm sau đó như sau:

  • Nhà nghỉ & Điểm du lịch: Có thể gửi đánh giá cho các lần đến thăm sau đó sau ngày đăng đánh giá cuối cùng ba tháng.
  • Nhà hàng: Có thể gửi đánh giá cho các lần đến thăm sau đó sau ngày đăng đánh giá cuối cùng một tháng.
  • Bạn chỉ có thể gửi một lần đánh giá cập nhật cho cùng một trải nghiệm.

Bạn có thể viết số lượng đánh giá không giới hạn về hãng hàng không cho bất kỳ hãng hàng không cụ thể nào. Một đánh giá về hãng hàng không có thể chỉ bao gồm một lượt bay riêng lẻ (ví dụ: từ London tới New York) hoặc đánh giá có thể bao gồm toàn bộ chuyến bay khứ hồi với một hãng hàng không (ví dụ: từ London tới New York về London) nếu được điều hành bởi cùng một hãng hàng không. Nếu bạn có nhiều chặng dừng, đánh giá của bạn cũng có thể bao gồm các lượt này nếu cùng một hãng hàng không.

Bài viết này có hữu ích không?