Trung tâm trợ giúp

Nếu tôi viết đánh giá về một doanh nghiệp, doanh nghiệp đó có thể liên hệ với tôi về đánh giá đó không?

Việc chia sẻ địa chỉ email của người đánh giá với chủ sở hữu, nhà quản lý hoặc bất kỳ ai khác là đi ngược lại chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Người đánh giá được ẩn danh trừ khi họ chọn đăng địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ của mình trong một đóng góp như đánh giá hoặc bài đăng trên diễn đàn.

Nếu bạn sử dụng tên hiển thị mô tả (ví dụ: NYCredheadmom) hoặc tên gọi thân mật (tên và tên viết tắt của họ) làm tên hiển thị của bạn, doanh nghiệp bạn đánh giá có thể xác định được bạn là ai.

Chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp có thể liên hệ với quý vị qua hệ thống nhắn tin riêng của TripAdvisor, hệ thống cho phép các thành viên TripAdvisor trao đổi với nhau mà không chia sẻ địa chỉ email của họ. Các chủ sở hữu có thể sử dụng hệ thống nhắn tin để cảm ơn người đánh giá, yêu cầu phản hồi thêm hoặc thực hiện các hành động hợp pháp để giải quyết các vấn đề về dịch vụ khách hàng, nhưng các chủ sở hữu không được yêu cầu người đánh giá xóa đánh giá qua hệ thống nhắn tin và việc quấy rối người đánh giá là hoàn toàn bị nghiêm cấm.

Để biết thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, nhấp vào đây.

 

Bài viết này có hữu ích không?