Trung tâm trợ giúp

Dành cho gia đình nghĩa là gì?

Tất cả các nội dung trên TripAdvisor đều phải dành cho gia đình. Sau đây là một số lời khuyên:

 • Không có ngôn từ hay hình ảnh khiếm nhã, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
   • Tục tĩu
   • Khiêu dâm hoặc thô tục
   • Nói xấu về chủng tộc/dân tộc
   • Lời nói thể hiện sự căm ghét hoặc nhận xét thành kiến
   • Lăng mạ cá nhân
   • Nhận xét thù địch và ngôn ngữ đe dọa
 • Chúng tôi không cho phép các mô tả mang tính hình ảnh về tử vong, thương tật, hoạt động phạm tội quá khích hoặc ngược đãi động vật. Các báo cáo trực tiếp về tử vong hoặc hoạt động phạm tội sẽ được xem xét riêng.
 • Tất cả các từ ngữ chửi rủa thông dụng đều bị cấm (quý vị đều biết về chúng).
 • Chúng tôi sẽ xóa các đánh giá và bài đăng kích động hoặc tìm kiếm lời khuyên về việc tham gia các hoạt động phi pháp. Việc này bao gồm hành động mua hoặc bán các chất bất hợp pháp (theo luật pháp của điểm đến); góp phần trong sự phạm pháp của trẻ vị thành niên; mua các ID giả; mua hoặc bán bản sao chép của nhà thiết kế, CD, DVD hoặc trò chơi video lậu và các mặt hàng chợ đen khác; các mặt hàng buôn lậu thông qua hải quan; và hối lộ các viên chức. Chúng tôi sẽ không xóa nội dung về quy định của địa phương hoặc cơ sở kinh doanh cũng như các hoạt động không phạm tội.
 • Nếu một sự kiện bi thảm ảnh hưởng trực tiếp đến chuyến du lịch tới một địa điểm cụ thể (ví dụ: thảm họa tự nhiên hoặc tình huống khiến các con đường, sân bay hoặc nhà nghỉ dừng hoạt động), chúng tôi sẽ cho phép việc thảo luận trên diễn đàn liên quan đến du lịch và dành cho gia đình về sự kiện này.

 

Bài viết này có hữu ích không?