Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để báo cáo một đánh giá không phù hợp?

Nếu là khách du lịch, việc nhấp vào liên kết ""Có vấn đề với đánh giá này?"" trên đánh giá sẽ giúp bạn báo cáo vấn đề cho biên tập viên của chúng tôi. Sử dụng tính năng này nếu bạn cảm thấy đánh giá đáng ngờ hoặc vi phạm nguyên tắc của chúng tôi.

Nếu quý vị muốn báo cáo một đánh giá không phù hợp cho cơ sở kinh doanh quý vị sở hữu hoặc quản lý, chúng tôi cần quý vị đăng ký và xác minh danh tính với tư cách đại diện doanh nghiệp và sau đó báo cáo đánh giá thông qua Trung tâm quản lý của quý vị.

Chúng tôi có sẵn công nghệ cũng như đội ngũ biên tập viên để kiểm duyệt đánh giá. Nhưng không hệ thống nào là hoàn hảo và chúng tôi đang tiếp tục cố gắng đón đầu những nỗ lực đó để hoàn thiện hệ thống. Đôi khi, một đánh giá không phù hợp có thể lọt qua các kẽ hở. Trong những trường hợp hiếm gặp này, vui lòng báo cáo vấn đề với chúng tôi và giúp duy trì chất lượng cao cho nội dung trang web của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?