Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor phát hiện gian lận như thế nào?

Chúng tôi không thể nói cho bạn chính xác cách chúng tôi phát hiện gian lận bởi một số lý do hiển nhiên. Điều chúng tôi có thể nói là:

  • TripAdvisor cam kết đảm bảo nội dung trên trang web của chúng tôi phản ánh các trải nghiệm không thiên vị của khách du lịch.
  • Nhóm Toàn vẹn nội dung của chúng tôi có rất nhiều chuyên môn để không ngừng tăng cường khả năng ngăn chặn và phát hiện gian lận.
  • Bên cạnh đó, cộng đồng lớn--và tâm huyết--với hàng triệu khách du lịch cũng luôn giúp chúng tôi giám sát.

 

Bài viết này có hữu ích không?