Trung tâm trợ giúp

Tại sao TripAdvisor không sử dụng xác thực tên hay yêu cầu bằng chứng lưu trú?

Nếu chúng tôi giới hạn đánh giá cho cá nhân có tên trên hóa đơn và không ai khác, chúng tôi thấy rằng khách du lịch sẽ bỏ lỡ rất nhiều phản hồi hữu ích khác. Ví dụ: người đánh giá có thể muốn chia sẻ trải nghiệm dịch vụ khách hàng không bao gồm nghỉ qua đêm hoặc đánh giá kỳ nghỉ tại khách sạn mà do người khác trong nhóm của họ thanh toán.

Bài viết này có hữu ích không?