Trung tâm trợ giúp

Các cơ sở kinh doanh có thể đề nghị tặng khoản khuyến khích cho khách du lịch để đổi lấy đánh giá không?

Không. Các doanh nghiệp được phép khuyến khích khách gửi đánh giá khi họ trở về nhà. Tuy nhiên, không một ai có mối quan hệ với doanh nghiệp được đề nghị tặng các khoản khuyến khích, giảm giá, nâng hạng hoặc đối đãi đặc biệt với các lưu trú hiện tại hoặc tương lai để đổi lấy các đánh giá. Nếu ai đó đề nghị tặng bạn khoản khuyến khích để đổi lấy đánh giá, vui lòng cho chúng tôi biết

Bài viết này có hữu ích không?