Trung tâm trợ giúp

Tôi cần làm gì nếu chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp yêu cầu tôi xóa đánh giá?

TripAdvisor kiên quyết không dung thứ cho các hành động đe dọa hoặc bắt nạt người đánh giá và bạn cần liên hệ với chúng tôi nếu điều này xảy ra.

Rất ít khi xảy ra trường hợp chủ khách sạn đe dọa người đánh giá nhưng nếu biết sự việc, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý đối với chủ sở hữu. Ngoài việc thông báo cho chủ sở hữu rằng hành động của họ đã vi phạm nghiêm trọng chính sách của TripAdvisor, chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở cơ sở kinh doanh rằng bất kỳ hành vi vi phạm chính sách TripAdvisor nào của họ trong tương lai như việc bắt nạt hoặc đe dọa có thể sẽ dẫn đến hình phạt.

Nếu chủ sở hữu muốn sử dụng hệ thống nhắn tin của chúng tôi để gửi tin nhắn liên quan đến du lịch, chủ sở hữu phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc nhắn tin riêng của chúng tôi.

TripAdvisor không hỗ trợ cho việc liên hệ trực tiếp giữa chủ sở hữu và thành viên cộng đồng du lịch của chúng tôi. Tất cả những người sử dụng trên trang web của chúng tôi đều được ẩn danh trừ khi họ quyết định đăng địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ trong đánh giá của mình. Để xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, nhấp vào đây.

Bài viết này có hữu ích không?