Trung tâm trợ giúp

Chính sách của TripAdvisor về tăng xếp hạng có tổ chức là gì?

Các đánh giá gửi đến TripAdvisor phải được gửi bởi cá nhân khách du lịch mà không phải bên thứ ba.

Các công ty và cá nhân thực hiện tăng xếp hạng có tổ chức, xác nhận họ có thể gửi các đánh giá và nâng cao vị trí của cơ sở kinh doanh trong Chỉ số nổi tiếng TripAdvisor. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này vi phạm chính sách của chúng tôi và các cơ sở kinh doanh đã bị phạt vì sử dụng chúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc các hình phạt của chúng tôi về việc gửi các đánh giá gian lận.

Bài viết này có hữu ích không?