Trung tâm trợ giúp

Người dùng trang web làm cách nào để cảnh báo TripAdvisor về gian lận tiềm ẩn?

Để báo cáo bất kỳ nội dung nào có khả năng thiên vị, vui lòng nhấp vào cờ "Báo cáo vấn đề với đánh giá" ở cuối mỗi đánh giá được đăng. Sau khi quý vị đã báo cáo, chúng tôi sẽ tìm hiểu khiếu nại trong vòng 48 giờ và áp dụng mọi hình phạt cần thiết. Vui lòng cung cấp trong báo cáo của quý vị bất kỳ thông tin nào mà quý vị cảm thấy có thể giúp chúng tôi hiểu rõ tình huống. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ từ cộng đồng các thành viên trung thành rộng lớn của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?