Trung tâm trợ giúp

Điều gì bị coi là gian lận?

Khách truy cập TripAdvisor kỳ vọng rằng trang web sẽ cung cấp cho họ những đánh giá và nội dung không thiên vị về các nhà nghỉ, điểm du lịch, nhà hàng và các địa điểm khác. Khách du lịch muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của họ với cộng đồng TripAdvisor cung cấp nội dung này.

TripAdvisor cam kết đảm bảo tính toàn vẹn của nội dung thu thập và cung cấp cho cộng đồng khách du lịch và doanh nghiệp toàn cầu.

Mọi hành vi tìm cách gây hiểu nhầm, tác động hoặc mạo danh một khách du lịch đều bị coi là gian lận và sẽ phải chịu hình phạt. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Các hành vi của chủ sở hữu hoặc đại lý của cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao danh tiếng cho doanh nghiệp của mình bằng cách:

 • Viết đánh giá cho chính doanh nghiệp của họ hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp nào mà bên đánh giá sở hữu, quản lý hoặc có lợi ích tài chính.
 • Sử dụng bất kỳ công ty tối ưu hóa nội dung, tổ chức tiếp thị hoặc bên thứ ba để gửi đánh giá.
 • Mạo danh đối thủ cạnh tranh hoặc khách.
 • Đề nghị tặng các khoản khuyến khích để đổi lấy đánh giá bao gồm giảm giá, nâng hạng hoặc bất kỳ đối đãi đặc biệt nào.
 • Yêu cầu bạn bè hoặc họ hàng viết đánh giá tích cực.
 • Gửi đánh giá trên danh nghĩa khách.
 • Sao chép thẻ nhận xét và gửi làm đánh giá của khách du lịch.
 • Chỉ chọn lọc thu hút đánh giá (qua email, khảo sát hoặc bất kỳ công cụ nào khác) từ những khách có trải nghiệm tích cực.
 • Gây áp lực buộc khách du lịch xóa đánh giá tiêu cực trên TripAdvisor.
 • Yêu cầu khách xóa đánh giá của họ để đổi lại giảm giá hoặc khoản khuyến khích.
 • Ngăn cấm hoặc cản trở khách đăng các đánh giá tiêu cực hoặc phê bình về trải nghiệm của họ.

 

- Hành vi tìm cách phá hoại đối thủ cạnh tranh bằng cách gửi đánh giá tiêu cực

 • Chủ sở hữu và đại lý của chủ sở hữu KHÔNG được viết đánh giá về đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay cả khi họ dựa trên trải nghiệm chân thực.

 

Bài viết này có hữu ích không?