Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể sử dụng nội dung của TripAdvisor không?

TripAdvisor cung cấp một số đánh giá, xếp hạng được chuẩn bị sẵn và nội dung liên quan đến giải thưởng cho việc sử dụng trên trang web của quý vị - nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Nếu quý vị có câu hỏi khác về việc sử dụng nội dung TripAdvisor, vui lòng liên hệ Ban yêu cầu cấp phép của chúng tôi. Xin nhớ cung cấp các thông tin sau:

  • Tên của quý vị
  • Mô tả về nội dung quý vị muốn được phép sử dụng (cũng như liên kết tới trang của cấp phép đó trên trang web của chúng tôi)
  • Mục đích quý vị sử dụng nội dung đó.

 

Bài viết này có hữu ích không?