Trung tâm trợ giúp

Điều gì tạo nên nội dung chân thực và nguyên gốc?

Tất cả các nội dung trên TripAdvisor đều phải chân thực và nguyên gốc.

Điều này có nghĩa là:

  • Không đăng tài liệu có bản quyền.
  • Không mạo danh các thành viên khác hoặc nhân viên của TripAdvisor, nếu không quý vị sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia diễn đàn. Tên hiển thị phải tuân theo nguyên tắc.
  • Chúng tôi yêu cầu các thành viên không đăng bất kỳ thông tin nào mà họ không được phép cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tài liệu có bản quyền từ bất kỳ ấn phẩm in hoặc trực tuyến nào (các hãng thông tấn, tạp chí, sách, hướng dẫn du lịch, bản ghi chương trình TV hoặc đài phát thanh), các thương hiệu, mật khẩu, mã giảm giá chỉ dành cho thành viên/đăng ký, thông tin mật hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào khác.
  • Giao tiếp thư từ riêng với nhân viên TripAdvisor không được tái bản, tóm tắt hoặc thảo luận tại các diễn đàn công khai trừ khi nhân viên TripAdvisor yêu cầu cụ thể điều này.

 

Bài viết này có hữu ích không?