Trung tâm trợ giúp

Tài liệu thương mại là gì?

Chủ sở hữu và đại diện doanh nghiệp phải cẩn trọng trong việc đăng các tài liệu quảng cáo. Nếu quý vị có thể được xác định rõ ràng là chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp trong bài đăng, quý vị phải thực hiện theo các nguyên tắc bên dưới khi đăng bất kỳ nội dung nào về doanh nghiệp của quý vị. Không đăng bất kỳ loại tài liệu quảng bá hoặc thương mại nào trừ khi quý vị thể hiện rõ rằng quý vị đang đại diện cho doanh nghiệp của mình.

Không tuân thủ những nguyên tắc này có thể khiến các đóng góp của quý vị có thể bị từ chối hoặc gắn cờ là không phù hợp.

  • Chủ sở hữu và đại diện doanh nghiệp không được đăng bất kỳ tài liệu quảng cáo nào trong bài viết của khách du lịch và các loại nội dung khác được gửi dựa trên quan điểm của khách du lịch. Bất kỳ liên kết nào tới các trang web hoặc blog thương mại đều có thể khiến biên tập viên của chúng tôi xác định đánh giá của quý vị không đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi.
  • Trong các diễn đàn, quý vị phải xác định mối liên hệ với doanh nghiệp khi quý vị tham gia cuộc thảo luận có liên quan đến doanh nghiệp của quý vị hoặc của đối thủ cạnh tranh. Thành viên của chúng tôi có quyền đối với thông tin này, do vậy họ có thể nhận ra bất kỳ thiên vị tiềm ẩn nào trong nhận xét của quý vị. Quý vị không được sử dụng các diễn đàn như cơ hội để chào mời các khách hàng mới, cung cấp thông tin liên hệ hoặc đăng các liên kết thương mại.
  • Trong các phản hồi của ban quản lý, đảm bảo rằng tất cả các thông tin doanh nghiệp và liên kết đều liên quan trực tiếp đến đánh giá quý vị đang trả lời.
  • Chúng tôi cấm các liên kết hoặc thông tin liên hệ tới các tổ chức từ thiện hoặc yêu cầu ủng hộ hay đóng góp. Chúng tôi hoan nghênh quý vị thảo luận về các quỹ từ thiện quý vị ủng hộ trong diễn đàn, miễn là các thảo luận liên quan đến du lịch và liên quan đến điểm du lịch mà các thảo luận được đăng.
  • Nhà báo: vui lòng xem nguyên tắc đối với nhà báo của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?