Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để cập nhật hồ sơ của tôi?

Để thêm thông tin về bản thân vào hồ sơ công khai của thành viên, nhấp vào đây. Nhập toàn bộ thông tin quý vị muốn chia sẻ và cập nhật Kiểu khách du lịch của quý vị để xem các kết quả tìm kiếm tùy chỉnh dành riêng cho quý vị!

Đảm bảo quý vị nhấp vào nút 'Lưu' trước khi điều hướng ra khỏi trang. 

Bài viết này có hữu ích không?