Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để có thể thay đổi địa điểm thường trú của tôi?

Để sửa địa điểm thường trú của bạn:

  1. Đi tới trang Giới thiệu về bản thân của bạn.
  2. Sử dụng liên kết sửa để cập nhật địa điểm thường trú của bạn.

Xin lưu ý rằng khi bạn cập nhật địa điểm thường trú của mình, bạn phải chọn một trong các thành phố hoặc thị trấn được niêm yết trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, những địa điểm này xuất hiện trong menu bộ nhớ gõ vào. Việc này phải thực hiện với việc tích hợp tính năng bản đồ du lịch của chúng tôi, tính năng cho phép các thành viên đánh dấu những thành phố và thị trấn họ đã hoặc có kế hoạch đến thăm. Chúng tôi niêm yết các thành phố, thị trấn, hòn đảo tư nhân và công viên quốc gia trong một số trường hợp.

Nếu địa điểm của bạn không xuất hiện trong danh sách các địa điểm để chọn nhưng bạn cho rằng địa điểm đó phù hợp với các tiêu chí của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp một số thông tin về địa điểm của bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?