Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi địa điểm thường trú của tôi?

Địa điểm thường trú là thành phố hoặc thị trấn quý vị muốn hiển thị trong hồ sơ công khai. Địa điểm này cũng xuất hiện dưới tên hiển thị, cạnh những đóng góp của quý vị trên trang web. Địa điểm thường trú cho các thành viên khác biết nơi quý vị sống, giúp họ biết thêm về quý vị khi đọc nội dung đóng góp của quý vị.

Để sửa địa điểm thường trú:

  • Truy cập hồ sơ.
  • Nhấp vào "Sửa hồ sơ" ở bên phải.
  • Sửa trường "Thành phố hiện tại" bằng cách tìm kiếm tên của địa điểm và nhấp vào "Lưu".

Chúng tôi niêm yết các thành phố, thị trấn, hòn đảo tách biệt và công viên quốc gia trong một số trường hợp. Nếu địa điểm cụ thể của quý vị chưa có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cung cấp một số thông tin về địa điểm này. Chúng tôi rất vui được xem xét và thêm địa điểm đó vào cơ sở dữ liệu, miễn là địa điểm phù hợp với tiêu chí của chúng tôi.

Nếu thấy không thoải mái về việc hiển thị địa điểm chính xác, quý vị có thể chọn một địa điểm đại diện cho khu vực của mình.

Bài viết này có hữu ích không?