Trung tâm trợ giúp

Thông báo qua email là gì?

Thông báo là các email về hoạt động gần đây trên TripAdvisor, về tài khoản của bạn hoặc nội dung bạn đánh dấu là quan trọng.

Ví dụ: chúng tôi gửi email khi bạn có tin nhắn riêng mới từ một thành viên khác. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn nếu một thành viên cập nhật bài viết của khách du lịch cho một điểm đến hoặc khi một chủ đề mới được thêm vào diễn đàn bạn đang theo dõi.

Bạn có thể quản lý thông báo qua email của mình trong trang Đăng ký của hồ sơ của bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?