Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để kết hợp hai tài khoản TripAdvisor của tôi?

Để kết hợp hai tài khoản TripAdvisor của quý vị, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xin nhớ cung cấp tất cả các địa chỉ email và tên hiển thị TripAdvisor mà bạn muốn kết hợp. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh rằng bạn sở hữu cả hai tài khoản TripAdvisor được đề cập đến bằng cách gửi cho chúng tôi email từ cả hai địa chỉ của bạn.

Sau khi chúng tôi xác nhận rằng quý vị sở hữu cả hai tài khoản, chúng tôi sẽ rất sẵn sàng kết hợp các tài khoản của quý vị và chuyển tất cả các đánh giá của quý vị vào một tài khoản. Rất tiếc, chúng tôi không thể chuyển các bài đăng trên diễn đàn, bản đồ du lịch, tin nhắn riêng hoặc các chuyến đi đã lưu từ tài khoản này sang một tài khoản khác.

 

Bài viết này có hữu ích không?