Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để quản lý thông báo qua email của tôi?

Bạn có thể quản lý thông báo qua email của mình trên trang Đăng ký của hồ sơ của bạn. Từ trang này, bạn có thể bật hoặc tắt các bản tin email chúng tôi gửi cho bạn, cũng như các thông báo khi hoạt động diễn ra mà có thể bạn quan tâm.

  • Bản tin: Đăng ký/hủy đăng ký các bản tin như Cập nhật thành viên, TripWatch và AirWatch
  • Thông báo tin nhắn riêng: chọn để nhận các email về tin nhắn riêng bạn nhận hàng ngày, hàng tuần, ngay khi có tin nhắn hoặc không nhận. Bạn cũng có thể tắt tính năng nhắn tin riêng.
  • Cập nhật của bạn bè: bật/tắt các email về những chuyến du lịch của bạn bè của bạn.
  • Thông báo Bài viết của khách du lịch: Bạn chỉ có thể thêm các thông báo cho Bài viết của khách du lịch nếu bạn đã tạo hoặc đóng góp những bài viết này. Danh sách các thông báo Bài viết của khách du lịch của bạn có trong mục Thông báo nội bộ.
  • Thông báo từ diễn đàn: thêm các thông báo bằng cách nhấp vào nút Theo dõi chủ đề khi bạn duyệt bất kỳ đề tài nào trên diễn đàn. Danh sách các chủ đề được theo dõi của bạn có trong mục Thông báo từ diễn đàn.

 

Bài viết này có hữu ích không?