Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể quản lý thông báo qua email bằng cách nào?

Quý vị có thể quản lý thông báo qua email trên trangĐăng ký trong hồ sơ. Từ trang này, quý vị có thể bật và tắt bản tin email từ chúng tôi, cũng như các thông báo khi có hoạt động mà quý vị có thể quan tâm.

  • Bản tin: Đăng ký/hủy đăng ký các bản tin như Cập nhật thành viên, TripWatch và AirWatch
  • Thông báo về tin nhắn riêng: chọn để nhận email về các tin nhắn riêng mà quý vị nhận được hàng ngày, hàng tuần, tức thì hoặc không nhận. Quý vị cũng có thể tắt tính năng nhắn tin riêng.
  • Cập nhật về bạn bè: bật/tắt email về các chuyến du lịch của bạn bè.
  • Thông báo về Bài viết của khách du lịch: Quý vị chỉ có thể thêm thông báo cho Bài viết của khách du lịch nếu đã tạo hoặc đóng góp vào các bài viết đó. Danh sách các thông báo về Bài viết của khách du lịch có trong phần Thông báo nội bộ.
  • Thông báo từ diễn đàn: nhấp vào nút Theo dõi chủ đề khi duyệt bất kỳ đề tài nào trên diễn đàn để thêm thông báo. Danh sách các chủ đề quý vị theo dõi có trong phần Thông báo từ diễn đàn.
Bài viết này có hữu ích không?