Trung tâm trợ giúp

Tại sao tôi không nhận được các email của TripAdvisor?

Nếu bạn không nhận được các email bạn đã đăng ký:

  • Có thể các email của chúng tôi đã bị bộ lọc spam của bạn chặn lại. Vui lòng xem thư mục spam của tài khoản email của bạn để xem các email của chúng tôi. Trong tương lai, hãy đảm bảo bạn đánh dấu các email của TripAdvisor là ""không phải spam"".
  • Nếu không tìm thấy bất kỳ email nào trong thư mục spam của bạn, vui lòng kiểm tra trang Đăng ký của bạn. Có ô thông báo màu đỏ trên đầu trang, cho bạn biết rằng email của bạn chưa được gửi không? Nếu có, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Nếu bạn đã thực hiện theo các hướng dẫn màu đỏ và không nhận được bất kỳ email nào của TripAdvisor trong vòng một tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  • Nếu không có ô thông báo màu đỏ trên trang Đăng ký của bạn, vui lòng xem kỹ trang để đảm bảo rằng bạn đã đăng ký các email bạn muốn nhận. Vui lòng cũng kiểm tra để đảm bảo chúng tôi có đúng địa chỉ email của bạn (bạn có thể thực hiện việc này trên trang Đăng ký email).

 

Bài viết này có hữu ích không?