Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi tên hiển thị của tôi?

Để thay đổi tên hiển thị của bạn, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đi tới trang Thông tin tài khoản của bạn.
  2. Thông tin tài khoản của bạn xuất hiện trong trường có nhãn ""Tên của bạn hiển thị là"".
  3. Để tạo tên hiển thị, hãy nhập tên hiển thị mong muốn của bạn vào trường ""Tên của bạn hiển thị là"".
  4. Để sử dụng tên gọi thân mật gồm tên và viết tắt họ của bạn, đảm bảo rằng bạn đã nhập tên và họ của mình vào các trường thích hợp. Sau đó, nếu có tên hiển thị trong trường ""Tên của bạn hiển thị là"", hãy nhấp vào ""Chọn để hiển thị [your name] công khai"".

 

Bài viết này có hữu ích không?