Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi tên hiển thị của tôi?

Quý vị có thể thay đổi tên hoặc tên hiển thị bằng cách sửa hồ sơ.

  1. Truy cập hồ sơ
  2. Nhấp vào  Sửa hồ sơ
  3. Thêm thông tin và Lưu
Bài viết này có hữu ích không?