Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi tên người dùng/tên trên mạng xã hội của tôi?

Tên người dùng/tên trên mạng xã hội là tên TripAdvisor duy nhất chỉ thuộc về quý vị và sẽ cho phép người khác tìm thấy hồ sơ của quý vị. Tên này sẽ xuất hiện cạnh những đóng góp của quý vị trong Bảng tin du lịch.

Để cập nhật tên người dùng/tên trên mạng xã hội:

  • Truy cập hồ sơ
  • Nhấp vào "Sửa hồ sơ".
  • Sửa đổi trường tên người dùng và Lưu.

Nếu tên người dùng của quý vị đã được xác nhận, quý vị sẽ được yêu cầu chọn tên người dùng khác. Biến tên người dùng thành duy nhất bằng cách thêm dấu gạch chân hoặc số trước hoặc sau tên người dùng mong muốn. Ví dụ: Nếu quý vị thích tên người dùng @Emily nhưng tên này đã được xác nhận, hãy cân nhắc chọn một tên như @_Emily hoặc @Emily82.

Nếu quý vị là chủ sở hữu, hãy lưu ý rằng việc cập nhật tên người dùng/tên trên mạng xã hội sẽ thay đổi cách hiển thị tên đó cho phản hồi của ban quản lý trong tương lai. Hành động này không có hiệu lực trong quá khứ và sẽ không xóa tên liên kết trước đây với phản hồi của ban quản lý.

Nếu một người nào đó có tên thương hiệu của quý vị trong tên người dùng/tên trên mạng xã hội của họ, quý vị có thể báo cáo hồ sơ của họ.

Bài viết này có hữu ích không?