Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi chọn một tên hiển thị?

Quý vị có thể chọn tên của mình làm tên hiển thị do quý vị tạo hoặc tên thân mật gồm tên và viết tắt họ của mình.

Nếu quý vị tạo tên hiển thị của chính mình, vui lòng tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Để đảm bảo tên hiển thị của quý vị là duy nhất, hãy sử dụng từ hoặc cụm từ không phổ biến hoặc sử dụng từ ngữ sáng tạo. Ví dụ: j@ne_d0e thay vì Jane_Doe.
  • Để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của quý vị, chúng tôi khuyên không nên sử dụng địa chỉ email làm tên hiển thị.
  • Tên hiển thị nên là cái tên thân thiện. Không chứa ngôn từ khiếm nhã, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tục tĩu, Khiêu dâm hay thô lỗ, Nói xấu về chủng tộc/dân tộc, lời nói thể hiện sự căm ghét hay nhận xét thể hiện thành kiến.
  • Nếu quý vị là đại diện chính thức của một doanh nghiệp hoặc tổ chức tiếp thị điểm đến trên TripAdvisor, quý vị có thể chọn tên hiển thị phản ánh tên của tổ chức. (Thực tế, các tổ chức tiếp thị điểm đến đều được yêu cầu làm như vậy.) Điều này không được xem là tự quảng bá.
  • Quý vị không thể bao gồm liên kết thương mại hoặc thông tin liên hệ trong tên hiển thị.
  • Tên người dùng nói đến một khu vực hình là đi ngược lại các nguyên tắc của chúng tôi.

Vẫn không tìm thấy câu trả lời của quý vị không? Vui lòng gửi email cho chúng tôi và cho chúng tôi biết sự cố đăng ký của quý vị.  

Bài viết này có hữu ích không?