Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để cập nhật ảnh hồ sơ?

Ảnh hồ sơ là ảnh xuất hiện bên cạnh tên người dùng của quý vị trong trang hồ sơ. Ảnh này là công khai, có nghĩa là bất kỳ ai truy cập hồ sơ của quý vị đều có thể thấy ảnh.

Để thêm ảnh hồ sơ hoặc thay đổi ảnh hồ sơ hiện tại của quý vị:

  • Truy cập trang hồ sơ.
  • Nhấp vào “Sửa hồ sơ”.
  • Nhấp vào ảnh hồ sơ của quý vị.
  • Chọn một ảnh hoặc tải lên ảnh mới.
  • Nhấp vào “Lưu”.

Lưu ý: chúng tôi hỗ trợ các loại tệp sau: .jpg .jpeg .gif .png.


Để có chất lượng tốt nhất, chúng tôi đề xuất sử dụng ảnh có kích cỡ 150 x 150 pixel trở lên. Ảnh sẽ được định tỷ lệ để phù hợp với các ô hiển thị chuẩn trên trang web của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?