Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để cập nhật ảnh hồ sơ của tôi?

Để cập nhật ảnh hồ sơ của quý vị:

  1. Truy cập hồ sơ
  2. Nhấp vào  Sửa hồ sơ
  3. Nhấp vào ảnh hồ sơ của quý vị
  4. + Tải ảnh lên và Lưu và Lưu


 
 

Bài viết này có hữu ích không?