Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi ảnh TripAdvisor của tôi?

Để thay thế ảnh TripAdvisor của bạn, vui lòng đăng nhập tài khoản TripAdvisor của bạn. Sau khi bạn hoàn tất việc đăng nhập:

    1. Đi tới trang Sửa ảnh công khai của bạn của bạn.
    2. Chọn một tập tin từ máy tính để đặt làm ảnh đại diện của bạn và nhấp vào Cập nhật ảnh.
    3. Nếu các tài khoản TripAdvisor và Facebook của bạn được kết nối, ảnh Facebook của bạn sẽ trở thành ảnh TripAdvisor.

Tìm hiểu thêm

 

Bài viết này có hữu ích không?