Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi khôi phục mật khẩu đã mất?

Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu TripAdvisor của mình, hãy nhấp vào liên kết bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn email có các hướng dẫn về cách đặt lại mật khẩu của bạn. Nếu bạn không nhận được email của chúng tôi trong vòng một giờ, hãy kiểm tra thư mục spam của chương trình email của bạn (và trong tương lai, hãy đảm bảo chương trình thư của bạn cho phép các email từ tripadvisor.com).

Để đặt lại mật khẩu của bạn ngay bây giờ, nhấp vào đây.

Khi bạn nhận được email đặt lại mật khẩu, hãy nhấp vào liên kết có trong email. Nếu liên kết không đưa bạn tới một trang trên TripAdvisor, vui lòng sao chép và dán toàn bộ liên kết vào trình duyệt web của bạn.

Nếu bạn không nhận được email về mật khẩu, (và email đó không có trong thư mục spam) hoặc không có liên kết trong email, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?