Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào tôi có thể hủy đăng ký bản tin TripAdvisor?

Để hủy đăng ký một liên lạc cụ thể, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email.

Bạn có thể quản lý liên lạc từ TripAdvisor của mình từ trang Đăng ký của hồ sơ của bạn.

Mỗi loại bản tin được liệt kê riêng biệt và bạn có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký từng loại. Nếu bạn muốn hủy đăng ký tất cả, hãy nhấp vào liên kết Hủy đăng ký tất cả liên lạc. Vui lòng chờ vài ngày để yêu cầu hủy đăng ký có hiệu lực.

 

Bài viết này có hữu ích không?