Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?

Để thay đổi mật khẩu của bạn:

  1. Đi tới trang Thông tin tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Đặt lại mật khẩu của bạn và thực hiện theo hướng dẫn.

Nếu bạn không nhận được email của chúng tôi trong vòng một giờ, vui lòng kiểm tra thư mục spam. Nếu không có email của chúng tôi trong thư mục spam, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?