Trung tâm trợ giúp

Địa điểm thường trú của tôi là gì?

Địa điểm thường trú là thành phố hoặc thị trấn bạn sống. Địa điểm thường trú được hiển thị trên hồ sơ công khai của bạn và xuất hiện dưới tên hiển thị cạnh các đóng góp của bạn trên trang web. Địa điểm thường trú cho các thành viên khác biết nơi bạn sống, giúp họ biết thêm về bạn khi họ đọc các đóng góp của bạn.

Để sửa địa điểm thường trú của bạn:

  1. Đi tới trang Giới thiệu về bản thân.
  2. Bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn, nhấp vào TripAdvisor của bạn.
  3. Chọn Sửa hồ sơ của bạn.
  4. Nhấp vào nút Lưu.

 

Bài viết này có hữu ích không?