Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể gửi cho TripAdvisor phản hồi của tôi về ứng dụng di động?

Chúng tôi muốn biết phản hồi của bạn về trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi.

Để gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn:

  • Truy cập biểu mẫu Hỗ trợ chung của chúng tôi.
  • Trong "Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?", chọn "Trang web & Tính năng".
  • Trong Chủ đề con, chọn "Ứng dụng hoặc trang web di động".
  • Nhập nhận xét của bạn và nhấp vào gửi để chuyển tiếp nhận xét tới nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.
Bài viết này có hữu ích không?