Trung tâm trợ giúp

Tôi phải làm gì để được phép sử dụng logo của TripAdvisor trên bản in?

Để thực hiện yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp mô tả ngắn gọn về cách sử dụng logo dự kiến và mô hình hoặc ví dụ, nếu quý vị có. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong vòng 24 giờ.

Tất cả tài liệu sử dụng thương hiệu, logo và nội dung của TripAdvisor đều phải được phê duyệt.

Bài viết này có hữu ích không?