Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể sử dụng widget trong email của mình không?

Rất tiếc, các widget không tương thích với hầu hết máy chủ email. Chúng được viết dưới dạng HTML và do đó phải được gửi và xem trên máy chủ tương thích với HTML--ngoài ra còn có thành phần JavaScript có thể ngăn cản widget hiển thị. Ví dụ: widget có thể hoạt động trong Gmail nhưng không hoạt động trong Outlook.

Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách tìm và sử dụng widget TripAdvisor, vui lòng tham khảo Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?