Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể nhận nhãn dính TripAdvisor cho doanh nghiệp của tôi?

Quý vị có thể yêu cầu nhãn dính TripAdvisor miễn phí để trưng bày trên cửa trước hoặc khu vực có đông người qua lại khác tại khách sạn, nhà hàng hoặc điểm du lịch của quý vị.

Nhấp vào đây để tìm kiếm doanh nghiệp của quý vị và yêu cầu nhãn dính.

Nhấp vào đây để biết các hướng dẫn từng bước cho việc yêu cầu nhãn dính.

Chúng tôi sẽ gửi nhãn dính cho quý vị qua thư trong vòng 8 tuần.

 

Bài viết này có hữu ích không?