Trung tâm trợ giúp

Đối tác là gì?

Đối tác là một tổ chức đã ký kết thỏa thuận chính thức với TripAdvisor để hiển thị nội dung được cấp phép trên trang web của họ.

Các đối tác được cung cấp widget có giấy phép cùng với widget miễn phí trong Trung tâm widget. Các đối tác của TripAdvisor còn có thể nhận quyền truy cập nội dung qua API của chúng tôi.

Vui lòng hoàn thành mẫu này để tìm hiểu thêm về việc trở thành đối tác được cấp phép.

 

Bài viết này có hữu ích không?