Trung tâm trợ giúp

Widget nào miễn phí cho trang web của tôi?

Bên dưới là mẫu widget tự chạy miễn phí cho các nhà nghỉ, điểm du lịch và nhà hàng được niêm yết. Để tìm hiểu nội dung nào miễn phí cho doanh nghiệp cụ thể của quý vị, hãy truy cập Trung tâm widget của quý vị. 

  • Huy hiệu Được xếp hạng trên TripAdvisor: Những huy hiệu này chia thành ba loại - Nổi bật, Được xếp hạng hoặc Được giới thiệu trên TripAdvisor - tùy thuộc vào xếp hạng và đánh giá của khách du lịch. Widget này sẽ cập nhật hàng ngày để phản ánh những thay đổi đối với xếp hạng và số lượng đánh giá của quý vị.
  • Widget Đoạn mã nhỏ đánh giá: hiển thị xếp hạng của quý vị trên TripAdvisor, đoạn mã nhỏ đánh giá gần đây và nhiều hơn nữa trên trang web của chính quý vị theo nhiều kiểu khác nhau.
  • Huy hiệu "Hoan hô": Dành cho các doanh nghiệp nhận được số lượng đánh giá xuất sắc tối thiểu.
  • Widget Viết đánh giá: Mời khách truy cập bắt đầu đánh giá doanh nghiệp của quý vị ngay trên trang web.
  • Ứng dụng TripAdvisor dành cho Facebook: Chia sẻ xếp hạng và đánh giá của quý vị trên TripAdvisor với người hâm mộ trên Facebook.
  • Huy hiệu Thành tích: Nếu quý vị đã được công nhận là địa điểm đạt giải Travellers' Choice hoặc đã nhận Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc, hãy chia sẻ thành tích trên trang web của chính quý vị.
  • Các nút phương tiện truyền thông xã hội TripAdvisor: Tùy chỉnh một biểu tượng nhỏ sẽ được hiển thị với các widget chia sẻ xã hội khác trên trang của quý vị.
  • Widget Xếp hạng: Hiển thị xếp hạng doanh nghiệp của quý vị trên TripAdvisor với widget nhỏ gọn này.
  • Widget Đánh giá tích cực: Tạo hiển thị cuộn cho đánh giá xuất sắc gần đây nhất của quý vị.
  • Widget Thủ lĩnh xanh: Cho cả thế giới biết quý vị là Thủ lĩnh Xanh TripAdvisor!
Bài viết này có hữu ích không?