Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để hiển thị nội dung TripAdvisor trên trang Facebook doanh nghiệp của tôi?

Chúng tôi tạo điều kiện để quý vị dễ dàng chia sẻ nội dung về cơ sở kinh doanh của quý vị trên TripAdvisor với người hâm mộ trên Facebook. Để cài đặt Ứng dụng TripAdvisor trên trang Facebook doanh nghiệp của quý vị, chỉ cần truy cập www.tripadvisor.com.vn/facebookapp và làm theo lời nhắc.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Facebook TripAdvisor, hãy xem Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?