Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để nhận thẻ và tờ rơi nhắc nhở để phát cho khách của tôi?

Tiễn khách về nhà với lời nhắc viết đánh giá bằng cách sử dụng thẻ nhắc nhở khách hàng hoặc tờ rơi nhắc nhở, cả hai đều có trong Trung tâm quản lý của quý vị.

Có thể tùy chỉnh thẻ nhắc nhở để thêm tên cơ sở kinh doanh và thành phố của quý vị và 250 thẻ đầu tiên được miễn phí.

Để đặt hàng thẻ nhắc nhở khách hàng, xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Tờ rơi nhắc nhở là một cách tuyệt vời khác để khuyến khích khách hàng viết về trải nghiệm của họ. Nhấp vào đây để in tờ rơi nhắc nhở.

MẸO: TripAdvisor còn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quý vị thu thập đánh giá của khách. Chúng tôi có thể gửi email cho khách giúp quý vị thông qua dịch vụ Đánh giá nhanh mới. Để tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể sử dụng Đánh giá nhanh, vui lòng xem TripAdvisor Insights của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?