Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào tôi nhận được tờ rơi và thẻ nhắc nhở tùy chỉnh để phát cho khách của mình?

Tiễn khách về nhà với lời nhắc viết đánh giá bằng cách sử dụng thẻ nhắc nhở tùy chỉnh hoặc tờ rơi nhắc nhở, cả hai đều có trong Trung tâm quản lý của quý vị.

Quý vị có thể tùy chỉnh thẻ nhắc nhở để thêm tên cơ sở kinh doanh và thành phố và 100 thẻ đầu tiên được miễn phí.

Để đặt hàng thẻ nhắc nhở tùy chỉnh, hãy nhấp vào đây.

Tờ rơi nhắc nhở là một cách tuyệt vời khác để khuyến khích khách viết về trải nghiệm của họ. Nhấp vào đây để in tờ rơi nhắc nhở.

MẸO: TripAdvisor còn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quý vị thu thập đánh giá của khách. Chúng tôi có thể giúp quý vị gửi email cho khách thông qua dịch vụ Đánh giá nhanh mới. Để tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể sử dụng Đánh giá nhanh, vui lòng xem TripAdvisor Insights của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?