Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra với widget của tôi?

Nếu widget của quý vị bị hỏng hoặc không hiển thị đúng, hãy kiểm tra các mẹo khắc phục sự cố này để được trợ giúp:

  • Đảm bảo mã không bị sửa đổi. Nếu quý vị đã sửa đổi mã, hãy sao chép lại mã từ Trung tâm widget TripAdvisor và dán phiên bản không sửa đổi vào trang web của quý vị. Thay đổi mã HTML có thể khiến widget bị trục trặc.
  • Đảm bảo mã được dán vào mã nguồn của trang web chứ không phải phiên bản có thể hiển thị/trực quan.
  • Đảm bảo trang quý vị đăng widget có chứa mã HTML hợp lệ.
  • Kiểm tra toàn bộ mã để đảm bảo các thẻ đều đóng.
  • Đảm bảo không có dấu ngắt dòng trong thẻ văn bản.
  • Đảm bảo mã widget có một thẻ "div", theo sau là thẻ "script".
  • Đảm bảo thẻ văn bản có tham số "&lang=" vì tham số này có thể bị sai và được chuyển thành dấu mở ngoặc nhọn.
  • Widget miễn phí không hoạt động trên trang HTTPS/bảo mật.

Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách tìm và sử dụng widget TripAdvisor, vui lòng tham khảo Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?