Làm cách nào để khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra với widget của tôi?