Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để tôi thêm widget vào trang web của mình?

Để thêm widget vào trang web của quý vị:

  1. Truy cập Trung tâm widget, nhập tên doanh nghiệp hoặc điểm đến của quý vị và chọn mục nhập chính xác từ danh sách hiện ra.
  2. Nếu quý vị đại diện cho một khách sạn, điểm du lịch hoặc nhà hàng, quý vị sẽ được chuyển tới trang “Widget cho trang web của quý vị” cho doanh nghiệp của quý vị.
    Nếu quý vị đang tìm kiếm widget điểm đến, quý vị sẽ được chuyển đến trang Quảng bá điểm đến của quý vị.
  3. Chọn loại widget quý vị cần rồi chọn thiết kế và kích cỡ từ các tùy chọn sẵn có.
  4. Sao chép mã từ ô Mã của quý vị và dán toàn bộ vào mã nguồn của trang web. Nội dung sẽ được cập nhật tự động sau khi widget được cài đặt. Hoặc, hãy sử dụng liên kết Gửi mã này qua email để gửi mã đến người quản lý trang web, họ có thể thêm mã vào trang web cho quý vị.
  5. QUAN TRỌNG: Vui lòng không thay đổi mã này vì như thế sẽ làm hỏng chức năng của widget.

 

Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách tìm và sử dụng widget TripAdvisor, vui lòng tham khảo hướng dẫn PDF của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?