Trung tâm trợ giúp

Hồ sơ của tôi là gì?

Hồ sơ TripCollective là nơi các thành viên khác của TripAdvisor có thể tìm hiểu về quý vị và phong cách du lịch của quý vị. Thông tin trên trang này được công khai và các thành viên khác của TripAdvisor có thể đọc được.

TripCollective là chương trình dành cho người đóng góp của chúng tôi, ghi nhận mỗi lần quý vị đóng góp cho trang web. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang chính của TripCollective hoặc Câu hỏi thường gặp về TripCollective

  • Đóng góp trải nghiệm để nhận điểm
  • Nhận điểm và đạt cấp độ mới 
  • Thu thập huy hiệu và thể hiện chuyên môn của quý vị  

Để xem hồ sơ công khai của các thành viên khác, hãy nhấp vào tên hiển thị xuất hiện cạnh đánh giá, bài đăng trên diễn đàn hoặc các đóng góp khác. Nhờ xem hồ sơ, quý vị sẽ biết sở thích du lịch của họ có giống với mình không. 

Bài viết này có hữu ích không?